Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatás

"A" kategória

Kategória Teljesítmény Előképzettség Életkori feltétel
"A" korlátlan motorjogosítvány A Teljesítménykorlátozás nélkül Előképzettség nélkül (nincs még A1 vagy Ak vagy A2 motorjogosítvány) 24 év (elméleti tanfolyamot elkezdeni 23,5 évesen lehet)
A(A1)  2 éven túl Legalább 2 éve meglévő A korlátozott vagy A2 kategóriás jogosítvánnyal 24 év (vagy 20 év legalább 2 éves A2 jogsival)
A(A1) 2 éven belül 2 éven belül megszerzett A korlátozott vagy A2 kategóriás jogosítvánnyal 24 év
A(A2) 2 éven túl Legalább 2 éve meglévő A1 kategóriás jogosítvánnyal 24 év
A(A2) 2 éven belül 2 éven belül megszerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal 24 év

Jelentkezési feltételek
 • Életkori feltételnek megfelel
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • Amennyiben a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltotta, akkor az eltiltásról határozatot kell bemutatni jelentkezéskor, függetlenül az eltiltás időpontjától.
Jelentkezéshez szükséges
 • Jelentkezési lap kitöltése irodánkban,
 • Személyi igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • Vezetői engedély (amennyiben már rendelkezik más kategóriára érvényes vezetői engedéllyel),
 • 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény (amennyiben nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel)
 • gmail.com-os e-mail cím
 • Kezdő részlet (elméleti tanfolyamdíj + elméleti vizsgadíj)
 • 18 év alatti tanulóink esetében javasoljuk szülő, gondviselő jelenlétét a szerződés aláírásához
Képzés min. óraszáma
Elmélet: A tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül a tanuló igényei szerint.
Elméleti képzés elsajátítása e-learning tananyag segítségével történik. A képzési forma tanulóközpontú, lehetővé teszi és támogatja, hogy képzésben résztvevő saját haladási ütemben, egyéni képességeihez mérten dolgozza fel a tananyagot. Az elméleti képzés moduláris felépítésű, ami segíti a tananyag feldolgozását és az elért szint folyamatos ellenőrzését.
Abban az esetben, ha rendelkezik 2 éven belül megszerezett A1 vagy A2 kategóriával, nincs elméleti vizsga kötelezettség!
Gyakorlat:
Kategória Gyakorlati óraszám
"A" korlátlan motorjogosítvány A 26 óra / 390 km
A(A1)  2 éven túl 10 óra / 150 km
A(A1) 2 éven belül 16 óra / 240 km
A(A2) 2 éven túl 8 óra / 120 km
A(A2) 2 éven belül 12 óra / 180 km
+ 1 óra forgalmi vizsga

Vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • 24 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni,
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes!
Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
 • Legalább 24 éves,
 • Érvényes és sikeres elméleti és járműkezelés vizsgával rendelkezik,
 • A 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, (fenti táblázat szerint)
 • A vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételnek.
Időpontok Folyamatosan induló tanfolyamok! Kérem, keresse telefonon, vagy e-mailben irodánkat!

Tematika A képzési ütemezés személyre szabható lehet, ezért az adott oktatási tematikát beiratkozáskor ismertetjük.

KK: 491.000.-