Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatás

"C" kategória

Vezethető jármű tehergépkocsi “C” KATEGÓRIÁVAL MÉG VEZETHETŐ Jelentkezési feltételek Jelentkezéshez szükséges Képzés min. óraszáma
Elmélet: A tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül a tanuló igényei szerint.
Elméleti képzés elsajátítása e-learning tananyag segítségével történik. A képzési forma tanulóközpontú, lehetővé teszi és támogatja, hogy képzésben résztvevő saját haladási ütemben, egyéni képességeihez mérten dolgozza fel a tananyagot. Az elméleti képzés moduláris felépítésű, ami segíti a tananyag feldolgozását és az elért szint folyamatos ellenőrzését.
Gyakorlat: 16 óra/300 km + 1 óra forgalmi vizsga

Vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes!

Gyakorlati rutin vizsgára az bocsátható, aki Gyakorlati forgalmi vizsgára az bocsátható, aki

Időpontok Folyamatosan induló tanfolyamok! Kérem, keresse telefonon, vagy e-mailben irodánkat!

Tematika A képzési ütemezés személyre szabható lehet, ezért az adott oktatási tematikát beiratkozáskor ismertetjük.

KK: 516.900.-