Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatás

"B" kategória

Vezethető jármű személygépkocsi és kis tehergépkocsi
  1. A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
  2. Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
  3. Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg
“B” KATEGÓRIÁVAL MÉG VEZETHETŐ Jelentkezési feltételek Jelentkezéshez szükséges Képzés min. óraszáma
Elmélet: A tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül a tanuló igényei szerint.
Elméleti képzés elsajátítása e-learning tananyag segítségével történik. A képzési forma tanulóközpontú, lehetővé teszi és támogatja, hogy képzésben résztvevő saját haladási ütemben, egyéni képességeihez mérten dolgozza fel a tananyagot. Az elméleti képzés moduláris felépítésű, ami segíti a tananyag feldolgozását és az elért szint folyamatos ellenőrzését.
Gyakorlat: 30 óra/580 km
Sikeres elméleti vizsga esetén a tanuló áthelyezésre kerül választott oktatójához.

Vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes!
Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

Időpontok Folyamatosan induló tanfolyamok! Kérem, keresse telefonon, vagy e-mailben irodánkat!

Tematika A képzési ütemezés személyre szabható lehet, ezért az adott oktatási tematikát beiratkozáskor ismertetjük.

KK: 341.000.-