Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatás

"A1" kategória

Kategória Teljesítmény Előképzettség Életkori feltétel
"A1" motorjogosítvány A1 motorkerékpár 125 cm3-ig, Teljesítvénye 11kW-ig teljesítmény/saját tömeg aránya 0,1kW/kg-ig B-s jogosítvány nélkül 16 év (elméleti tanfolyamot elkezdeni 15,5 évesen lehet)
A1 B-vel Meglévő B kategóriás jogosítvánnyal -

Jelentkezési feltételek Jelentkezéshez szükséges Képzés min. óraszáma
Elmélet: A tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül a tanuló igényei szerint.
Elméleti képzés elsajátítása e-learning tananyag segítségével történik. A képzési forma tanulóközpontú, lehetővé teszi és támogatja, hogy képzésben résztvevő saját haladási ütemben, egyéni képességeihez mérten dolgozza fel a tananyagot. Az elméleti képzés moduláris felépítésű, ami segíti a tananyag feldolgozását és az elért szint folyamatos ellenőrzését.
Gyakorlat:
Kategória Gyakorlati óraszám
"A1" motorjogosítvány A1 16 óra / 240km
A1B-vel 3 óra / 150 km
+ 1 óra forgalmi vizsga

Vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes!
Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki Időpontok Folyamatosan induló tanfolyamok! Kérem, keresse telefonon, vagy e-mailben irodánkat!

Tematika A képzési ütemezés személyre szabható lehet, ezért az adott oktatási tematikát beiratkozáskor ismertetjük.

KK: A1 297.000.-
       A1B 147.000.-